Automatische incasso

Via onderstaande formulier kunt u een verklaring afgeven voor automatische incasso door Advendo (rekeningnummer NL12RABO0370412478).

We vragen uw medewerking omdat automatische incasso zowel voor de penningmeester als voor u de administratieve last kleiner maakt.