Tarieven

Werkwijze

Kortingsregelingen

Meedoen Hollands Kroon

Advendo heeft als doel als verenging laagdrempelig en betaalbaar te zijn, dus vermelden we graag dat de gemeente het via de regeling Meedoen Hollands Kroon  mogelijk maakt voor bepaalde doelgroepen om deel te nemen aan sport- culturele- en onderwijsactiviteiten. 

Met ingang van 2019 is de regeling meedoen Hollands Kroon beschikbaar voor de volgende doelgroepen: 

  • schoolgaande kinderen tussen 4 en 18 jaar van ouders met een minimum inkomen ontvangen een budget van € 375,- per jaar 
  • inwoners tussen 18 en 65 jaar met een uitkering ontvangen een budget van € 125,- per jaar 
  • AOW-gerechtigden ontvangen een budget van € 125,- per jaar 
 

Kijk voor meer informatie op de website van Meedoen Hollands Kroon.

 

Tarieven

Contributie

* Contributie voor turnen is excl. wedstrijdgelden indien het lid meedoet aan wedstrijden, deze worden individueel en incidenteel geïnd.

KNGU bondscontributie

* De bondscontributie is inclusief bij onze contributie, u krijgt deze niet doorberekend. Wij als Advendo zijn lid van de KNGU. Hierdoor zijn we als vereniging verzekerd voor ongevallen, krijgen we cursussen aangeboden, kunnen onze turnsters meedoen met wedstrijden en krijgen we als bestuur ondersteuning bij organisatorische en juridische vraagstukken.