Vertrouwenspersoon

Marcia Edens

Beste leden, 
 
Mijn naam is Marcia Edens, 39 jaar jong, en ik ben de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging. 
 
Omdat ik graag iets voor de vereniging wil betekenen en de rol 
als vertrouwenscontactpersoon bij mij past, heb ik me hiervoor opgegeven. De hoop is natuurlijk dat geen van jullie een beroep op mij zal doen, maar weet wel dat ik er ben en dat ik voor je klaar sta als je me nodig hebt. Belangrijk om te onthouden dat in dit geval geldt: bij twijfel zeker wel doen. Ik heb liever dat je me tien keer te vaak belt/mailt/appt/smst, dan één keer te weinig. 
 
Hartelijke groet, 
Marcia 

E-mailadres: vcpadvendo@gmail.com 

Telefoonnummer: 06-55345151

Vertrouwenspersoon; wat is dat?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Ze bieden een luisterend oor, geven raad  en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om preventieve maatregelen te nemen. 
 
De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar u de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Zij kan u informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of u doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. In een vertrouwelijk gesprek helpt zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag.